Kulturdepartementet lanserte "Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018" onsdag 12. august. I denne vert staten, gjennom Nasjonalbiblioteket, si satsing ovanfor folkebiblioteka klargjort.

Strategien er inndelt i fire område med tilhøyrande tiltak, som syner at Nasjonalbiblioteket, under noverande direktør, tek ei mykje meir aktiv rolle i utviklinga av folkebiblioteka enn tidlegare.

Ein god del av innhaldet har vore framsett munnleg tidlegare, men er no festa til papir.

Det er verd å merka seg den fireårige satsinga for å utvikla biblioteka som debatt- og litteraturhus, der det er mogeleg for folkebiblioteka å søka pengar til både arrangement og utvikling av bibliotekrommet.

Denne bibliotekstrategien kan vera med på å gje folkebiblioteka eit etterlengta løft, og det er viktig at biblioteksjefane tek sjansen som no byr seg.

Strategien kan lastas ned.

av Roger Dyrøy, publisert 13. august 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer

Siste fra Fylkesbiblioteket

 • Bokbussen Ved Spangereid Skole
  av jto, 11.06.19

  Mange klemmer til sjåføren på bokbussen under nostalgisk turnè

  Les mer