Kulturdepartementet lanserte "Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018" onsdag 12. august. I denne vert staten, gjennom Nasjonalbiblioteket, si satsing ovanfor folkebiblioteka klargjort.

Strategien er inndelt i fire område med tilhøyrande tiltak, som syner at Nasjonalbiblioteket, under noverande direktør, tek ei mykje meir aktiv rolle i utviklinga av folkebiblioteka enn tidlegare.

Ein god del av innhaldet har vore framsett munnleg tidlegare, men er no festa til papir.

Det er verd å merka seg den fireårige satsinga for å utvikla biblioteka som debatt- og litteraturhus, der det er mogeleg for folkebiblioteka å søka pengar til både arrangement og utvikling av bibliotekrommet.

Denne bibliotekstrategien kan vera med på å gje folkebiblioteka eit etterlengta løft, og det er viktig at biblioteksjefane tek sjansen som no byr seg.

Strategien kan lastas ned.

av Roger Dyrøy, publisert 13. august 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Nordberg Fort Hovedbygg
  av jto, 05.04.19

  Ny avtale om drift av Nordberg fort i Farsund

  Les mer
 • VAM
  av jto, 03.04.19

  Vil bidra til å sikre museumsgjenstander

  Les mer
 • Timenes Og Østensen
  av jto, 03.04.19

  Årets "spillemiddelutvalg" er nå oppnevnt

  Les mer

Siste fra Fylkesbiblioteket

 • Ebokbib Logo Rund
  av jto, 06.02.19

  eBokBib opphører til nyttår

  Les mer
 • Bokbussen Med Å Markere Bokåret 20+19
  av Torvald Hellum, 27.12.18

  600.000 kroner til å markere Bokåret 2019 i Agder

  Les mer
 • Erik Alfred Tesaker
  av jto, 21.12.18

  Møtet med oppfinneren var tidenes beste arrangementsturne

  Les mer