Kulturdepartementet lanserte "Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018" onsdag 12. august. I denne vert staten, gjennom Nasjonalbiblioteket, si satsing ovanfor folkebiblioteka klargjort.

Strategien er inndelt i fire område med tilhøyrande tiltak, som syner at Nasjonalbiblioteket, under noverande direktør, tek ei mykje meir aktiv rolle i utviklinga av folkebiblioteka enn tidlegare.

Ein god del av innhaldet har vore framsett munnleg tidlegare, men er no festa til papir.

Det er verd å merka seg den fireårige satsinga for å utvikla biblioteka som debatt- og litteraturhus, der det er mogeleg for folkebiblioteka å søka pengar til både arrangement og utvikling av bibliotekrommet.

Denne bibliotekstrategien kan vera med på å gje folkebiblioteka eit etterlengta løft, og det er viktig at biblioteksjefane tek sjansen som no byr seg.

Strategien kan lastas ned.

av Roger Dyrøy, publisert 13. august 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer

Siste fra Fylkesbiblioteket

 • Bokbussen Ved Spangereid Skole
  av jto, 11.06.19

  Mange klemmer til sjåføren på bokbussen under nostalgisk turnè

  Les mer
 • Bokbussgul
  av nist16, 13.05.19

  Bokåret 2019 - Turnéplan

  Les mer
 • Ebokbib Logo Rund
  av jto, 06.02.19

  eBokBib opphører til nyttår

  Les mer