Torbjørn Røe Isaksen
Foto: Thomas Haugersveen/SMK

Foto: Thomas Haugersveen/SMK

-I dag går nesten én av fire elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne skikkelig. Det må vi gjøre noe med, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han la i går frem regjeringens nye strategi "Tett på realfag". -Alle barn og unge skal være tett på matematikk, naturfag og teknologi fra de begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole, sier kunnskapsministeren. I strategien inngår blant annet at læreplaner i matematikk og naturfag i grunnskolen og videregående skole skal også gjennomgås og fornyes. Det skal legges mer vekt på problemløsning og dybdelæring.

Den nye, nasjonale realfagsstrategien gjelder for perioden 2015-2019, og retter seg spesielt mot barnehagen og grunnskolen. 

I fjor fikk 22,7 prosent av elevene som gikk ut av ungdomsskolen karakteren 1 eller 2 i standpunkt i matematikk. Denne andelen har vært stabil de siste årene. Samtidig fikk hele 42 prosent av 10. klassingene som kom opp i skriftlig eksamen i matematikk karakteren 1 eller 2 i år. 

– Matematikk står i en særstilling blant de norske skolefagene når det gjelder dårlige resultater. Hovedmålet med den nye realfagsstrategien er at flere barn og unge skal mestre matematikk og naturfag. Vi skal få færre elever som presterer på lavt nivå og flere som presterer på høyt nivå, sier kunnskapsministeren. 

Realfagsstrategien har fire overordnede mål:

Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres.
Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres.
Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå.
Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.

Nytt realfagsbarometer

I tillegg til den overordnede realfagsstrategien kommer et årlig realfagsbarometer, som skal gis ut av Utdanningsdirektoratet. Realfagsbarometeret skal vise status for arbeidet med realfag i skoler og barnehager, både nasjonalt og lokalt.

Det skal også utarbeides årlige tiltaksplaner, som skal gi skoler og barnehageroversikt over tilgjengelige verktøy og ressurser de kan bruke i arbeidet med realfag.

– Før sommeren fikk 34 kommuner status som Norges første realfagskommuner. Realfagskommunene skal være viktige forbilder når det gjelder å vise hvordan vi i praksis kan løse realfagsproblemet vi står oppi, sier kunnskapsministeren.

Styrker realfag i barnehagen

Regjeringen vil fornye Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, for å styrke det realfaglige innholdet i barnehagene. 

– 97,5 prosent av alle norske 5-åringer går i barnehage. Samtidig vet vi at lek med tall og matematiske begreper i barnehagen gir bedre tallforståelse når barna begynner på skolen, understreker Røe Isaksen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. august 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer