Vest-Agder fylkeskommune fremmet i mai innsigelse til utbygging av Drangsåna kraftverk i Farsund. Bakgrunnen var at redusert vannføring ville forringe frilufts- og landskapskvalitetene betydelig. Årsproduksjonen av grønn energi ville ikke veie opp for de negative konsekvensene av naturinngrepet. Det er nå fremmet en ny konsesjonssøknad med planendringer. Fylkesutvalget behandlet søknaden i dag og besluttet å opprettholde innsigelsen.

Fylkeskommunens vurdering er at vannføring fortsatt vil ha en åpenbar negativ påvirkning for friluftsinteressene og landskapsrommet i området. Planendring innebærer redusert årlig produksjon. Fylkeskommunens vurdering av saken forblir som tidligere. Årsproduksjonen av grønn energi kan ikke veie opp for de negative konsekvensene av naturinngrepet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. august 2015 | Skriv ut siden