Alle fylkeskommunene som deltar i regionreformen får støtte til utredning og informasjonsarbeid, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune er invitert til å delta i regionreformen. For å forenkle arbeidet og legge til rette for gode lokale prosesser i regionreformen, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget et standardisert opplegg for støtte til utredning og støtte til informasjon og folkehøring. - Stortinget har forventninger om at fylkeskommunene starter nabopraten allerede til høsten. Departementet vil gi støtte til fylkeskommuner som gjør forpliktende vedtak om å utrede sammenslåing, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Støtte til utredning og innbyggerinvolvering

Departementet vil gi 200.000 kroner i støtte per utredning (prosjektstøtte), samt 200.000 kroner per fylke (fylkesstøtte). Støtten utbetales når det er gjort sammenfallende vedtak i de fylkeskommunene som ønsker å utrede sammenslåing. Det gis kun én fylkesstøtte per fylkeskommune.

Det er viktig at innbyggerne også involveres i regionreformen. Departementet vil derfor gi 200 000 kroner per fylke i støtte til informasjon og folkehøring når fylkene har gjort vedtak om hvordan de ønsker å høre innbyggerne.

Får utbetalt pengene i år

Staten vil, i tråd med inndelingslova, også gi kompensasjon for nødvendige engangskostnader som følge av sammenslåing av fylkeskommuner. Regjeringen vil komme tilbake med innretningen av statens støtte i løpet av høsten 2015.

Regjeringen tar sikte på å legge frem forslag til ny kommunestruktur og regionstruktur for Stortinget våren 2017. Sammen­slåinger som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1. januar 2020.

- Stortinget slår fast at vi skal ha tre folkevalgte nivåer i Norge. Jeg mener målet for prosessen fylkeskommunene nå går inn i, må være å legge grunn­lag for en helhetlig og fremtidsrettet regionstruktur, sier Sanner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. august 2015 | Skriv ut siden