SKAP kreativ folkehøyskole har intensjon om å etablere seg i Mandal med oppstart fra høsten 2016. Det arbeides nå med et prosjekt som skal utvikle skolens innhold, rekrutteringsstrategi, organisasjon, nettverk og fysiske fasiliteter. Målet for prosjektet er å utvikle SKAP kreative Folkehøyskole til et unikt konsept innenfor kreativ kompetanseformidling. På sikt ønsker SKAP kreative Folkehøyskole å ta en nasjonal posisjon innenfor dette fagområdet. I gårbevilget fylkesutvalget 400 000 kroner til prosjektet.

Foruten midlene fra Vest-Agder fylkeskommune, er prosjektet finansiert med 500 000 kroner fra Sørlandets kompetansefond og 700 000 kroner fra Utdanningsdirektoratet. Fylkesutvalget oppfordrer også til at det sendes søknad til Lindesnesfondet.

Den primære målgruppen for den nye skolen er ungdom 19-20 år, sekundært næringsliv og samfunn for øvrig.  Skolen skal være nyskapende i form og innhold og levere kreativ kompetanse til både skolens elever og samfunnet ellers. Skolens intensjon er å trigge lysten, evnen og motet til å forme fremtiden. Kreativitet er ikke et mål i seg selv, men en innsatsfaktor for å utvikle nye løsninger og innovasjon som dekker behov og skaper verdi, enten i form av penger, tid, opplevelser eller andre verdier vi anerkjenner.

Kreativitet er en metode som kan læres. Skolen skal utfordre elevene til å tenke selvstendig og nytt og lære dem å bruke kraften i samspill og samarbeid for å løse daglige utfordringer - det være seg for samfunn, bedrift eller enkeltpersoner. Folkehøyskolens funksjon er tenkt som et modningsår for unge mennesker i deres valg av yrkesliv og utdanning.

I 2013 bevilget fylkeskommunen 100 000 kroner til arbeidet med utarbeidelse av søknad om opprettelse av folkehøgskolen til departementet. Fylkeskommunen bevilget også 100 000 kroner til utvikling av faglig innhold og metode i SKAP 2013.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. august 2015 | Skriv ut siden