Regjeringen har fordelt deler av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål. 12,23 millioner kroner vil gå til styrking av Den kulturelle skolesekken. Midlene fordeles til fylkeskommunene etter en egen fordelingsnøkkel. -Ved å styrke den med 12,23 millioner kroner vil vi bedre kvaliteten og bredden i elevenes tilbud, uttaler kulturminister Thorhild Widvey.

Den kulturelle skolesekken skal sørge for at alle elever fra 6-19 år får møte profesjonell kunst og kultur i skolen.  Ordningen dekker hele bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv. 

-Møtet med kunst preger oss som mennesker, Den kulturelle skolesekken skal gi alle elever et profesjonelt kunst- og kulturtilbud., uttaler kulturminister Thorhild Widvey.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. august 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer