Regjeringen vil fornye innholdet i yrkesfagene. Nå starter fem arbeidsutvalg jobben med å sikre at elevene får de ferdighetene som arbeidslivet trenger. -Yrkesutdanningene vi tilbyr elever i dag ble etablert for 20 år siden. Mye i arbeidsmarkedet har endret seg på den tiden. Nå må vi fornye yrkesfagene - både for å sikre at arbeidslivet får den kompetansen som trengs, og at ungdommene får relevante jobber, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Utdanningsdirektoratet skal lede arbeidet som også involverer partene i arbeidslivet. Fem arbeidsutvalg skal vurdere kompetansebehovene på kort og lang sikt og gi innspill til hvordan fremtidens yrkesutdanning bør se ut. Forslag til endringer skal foreligge senest i 2017.

-Det er helt avgjørende at partene i arbeidslivet deltar i dette arbeidet. Det vil bidra til at de om lag 30 000 ungdommene som hvert år søker seg inn på yrkesfag, får en opplæring best mulig tilpasset behovene i arbeidslivet, sier Røe Isaksen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. august 2015 | Skriv ut siden