I begynnelsen av november i fjor gikk startskuddet for prosjektet "fylkesvei 42 Rassikring Haughomfjellene, ny Bjørkåstunnel". Prosjektet betyr mye for å lage en sikker vei mellom Tonstad og Haughom langs Sirdalsvatnet. Representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i dag orientert om at en regner med gjennomslag i den 1370 meter lange tunnelen 16. september. I løpet av anleggsperioden er det konstatert at det er veldig godt fjell i tunnelen.

Samferdselsrådgiver Steinar Sørheim opplyste i sin orientering at prosjektet er i rute når det gjelder fremdrift og at det til nå ligger innen tildelt kostnadsramme.  Etter gjennomslaget vil det medgå rundt et år med ytterligere arbeid i området for å få på plass alt utstyr som kreves.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. september 2015 | Skriv ut siden