I går var det god stemning da åpningen av de to nybygde bruene på Fylkesvei 359 i Åseral ble markert. De to gamle trebruene - Nordgarden bru og Austegard bru - fra 50-tallet tilfredsstilte ikke lenger dagens krav til trafikksikkerhet, styrke og fremkommelighet. De måtte erstattes av nye bruer. Markeringen inneholdt taler fra både vegsjef, ordfører og fylkesordfører. Fylkesordføreren fikk også god hjelp av lokale barnehagebarn til å klippe snoren på prosjektet.

Kari Roeynlid Stever Paa Bruaapning

Prosjektet hadde anleggsstart i 2013. Nordgarden bru sto ferdig våren 2014. Austegard bru ble ferdigstilt nå i 2015. Samtidig pågår et omfattende arbeid med masseutskifting og klargjøring for asfaltering av en gjenstående parsell på fylkesveien. Dette arbeidet blir ferdig til våren.

Varaordfører Kari Røynlid i Åseral kommune sto for dagens kulturelle innslag, med et selvkomponert stev!:

Ja fylkesvegane dei æ mange
Å vegbudsjetta ja dei æ trange
Tenk at mi skulle få nye bru
Det va det ingen som ville tru

Men her stend folket på rad og rekke
 Å høge Herran frå byen trekke
Å brua stend her så brei og fin
Eg gratulera med songen min!

 

 

 

Bruaapnerne

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. september 2015 | Skriv ut siden