-Vi jobber for flere læreplasser i Vest Agder, men fortsatt mangler vi over 300 plasser. I år er mangelen større en noen gang. Økningen skyldes i stor grad konjunktursvikt i store fag og bransjer som normalt tar mange lærlinger. Men det er behov for flere læreplasser i nesten alle fag, både rent tekniske fag men også fag som helsearbeiderfag og barne- og ungdomsarbeiderfag, sier fagopplæringssjef, Kai Tore Flottorp.

Det er ingen hemmelighet at privat sektor er de som tar det største ansvaret for læreplasser. I Vest Agder tar denne sektoren 78% av lærlingene. Resten av læreplassene er i offentlig sektor hvorav kommunene er de største bidragsyterne.

ET SAMFUNNSPROBLEM NÅR UNGDOM EKSKLUDERES.

Når det i Vest Agder er over 300 ungdommer som har læreplass på sitt første ønske og ikke får det, er det en meget alvorlig situasjon. En del har takket ja til å komme inn på et skoletilbud på andre eller lavere ønske. Resten får tilbud om fagopplæring i skole.

For den enkelte betyr mangel på læreplass at de må gjøre andre ting enn det de har jobbet mot i flere år, for andre er det stor fare for dropout. Det er et samfunnsproblem at så mange av våre ungdommer ikke får sin planlagte utdannelse i lære og blir inkludert i et arbeidsliv. Det er svært viktig at elevene får læreplass, blir inkludert i yrkeslivet og blir ytere i stedet for forbrukere av samfunnets ressurser.

HVEM HAR ANSVARET OG HVA KAN GJØRES?

Når det gjelder ansvaret så er det slik at alle bedrifter, organisasjoner med ansatte og hele offentlig sektor er de som bærer det. For å komme i mål med antall læreplasser må alle delta. At offentlig sektor må ta et større ansvar enn de gjør i dag bør være hevet over enhver tvil. Men for å løse oppgavene i den enkelte kommune må man tenke kommune med stor K. Det betyr at alle må gjøre noen ekstra, også privat sektor.

LITE KUNNSKAP OM HVILKE FAGFELT SOM HAR LÆRLINGER

Innen offentlig sektor tar man i stor grad lærlinger i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget og i mindre grad lærlinger i andre fag. Det er på tide at offentlig sektor begynner å tenke på andre alternative fag man kan tilby læreplasser i, utover de tradisjonelle. Alle kommuner av en viss størrelse har en teknisk sektor. Her kan kommunen tilby læreplasser i flere tekniske fag. Et eksempel er et nytt fag som kalles Byggdrifterfag. Dette er vanligvis kalt for vaktmester. Å drifte et bygg i dag, er en svært krevende oppgave og som det nå er kommet mulighet for å ta et fagbrev i. I hele offentlig sektor er det mulig å tilby mange læreplasser i dette faget.

Det er også mulig for mindre avdelinger eller bedrifter å dele på en lærling, hvis de alene ikke kan tilby nok arbeid eller stor nok variasjon. Dette utnyttes ikke i dag.

BRUK INNKJØPSMAKT

Et annet område offentlig sektor må bli mye flinkere til, er å benytte den makt vi har som innkjøper. I hele offentlig sektor kjøpes det varer og tjenester for enorme summer. Hvis man kobler sine innkjøp opp mot at leverandører av varer og tjenester er aktive lærebedrifter vil vi være med å legge til rette for langt flere læreplasser. Også store aktører i privat sektor bør ha slike krav til underleverandører. Det finnes eksempler på bedrifter som går foran. Glencore Nikkelverk i Kristiansand har vedtatt at alle underleverandører skal være aktive lærebedrifter.

HVOR MANGE BØR VI TA INN?

Fylkeskommunen har samarbeidsavtaler med alle kommuner i Vest Agder.  I disse er en langsiktig målsetning om at hver kommune skal ha 3 lærlinger pr 1000 innbyggere. Hvis vi når denne målsetningen vil det være et sterkt bidrag til å løse utfordringen med mangel på læreplasser.

Også i fylkeskommunal sektor og statlig sektor må vi ta inn flere lærlinger. Vi blir nødt til å tenke alternativt på hvilke type lærlinger vi har mulighet for å tilby en læreplass. Man må ta flere og man må gi læreplasser i nye fag.

OGSÅ DE GODE KAN BLI BEDRE

Privat sektor har også et ansvar i sitt lokalmiljø. Det er mange aktive lærebedrifter som lenge har vært solide bidragsytere når det gjelder å tilby læreplasser. Men samtidig vet vi at det er mange «sovende» lærebedrifter som ikke har hatt lærlinger på flere år. Disse må «vekkes» og ta inn lærlinger på nytt. Det er også slik at det er mange private bedrifter som ikke er godkjente lærebedrifter og som med letthet kunne ha vært det. Mange har forstått at lærlinger er en ressurs! De tilfører vitalitet og utvikling til sin lærebedrift! Og de bidrar til langsiktig rekruttering.

NY MERKEORDNING

Hver enkelt av oss kan snart bidra til at flere tar inn lærlinger. En helt ny merkeordning skal synliggjøre hvilke bedrifter som har lærlinger. Ved å støtte disse er den enkelte av oss også med å bidrar til at flere tar inn lærlinger.

SLIK ER BEHOVET I LISTER

Behovet for læreplasser i Lister regionen ser slik ut:

Kommune

FARSUND

FLEKKEFJORD

HÆGEBOSTAD

KVINESDAL

LYNGDAL

Total

Bygg-   og anleggsteknikk

6

2

1

3

3

15

Design   og håndverk

2

3

 

 

1

6

Elektrofag

2

5

 

3

9

19

Helse-   og oppvekstfag

 

2

 

3

4

9

Medier   og kommunikasjon

 

 

 

 

 

0

Naturbruk

 

 

 

 

 

0

Restaurant-   og matfag

2

 

 

1

 

3

Service   og samferdsel

1

1

 

 

1

3

Teknikk   og ind. produksjon

3

7

 

6

2

18

Totalt

16

20

1

16

20

73

 

Det er størst behov for læreplasser i tekniske fag, men også innen helsefagene. Kommunene i Lister regionen kan bli langt flinkere til tenke alternativt å ta lærlinger fra de tekniske fagene i tillegg til der hvor de normalt bidrar. Det blir viktig å lage til ordninger som for eksempel lærlingeklausuler knyttet opp mot innkjøp. Dette vil bidra til større aktivitet for flere lærlinger i privat sektor Men også innen privat sektor kan man gjøre mer. Flere bedrifter som ikke har vært med i lærlingeordninger må påvirkes til å være med å ta et større ansvar.

 

SLIK ER BEHOVET I LINDESNESREGIONEN

Behovet for lærlinger i Lindesnesregionen ser slik ut:

Kommune

AUDNEDAL

LINDESNES

MANDAL

MARNARDAL

ÅSERAL

Total

Bygg-   og anleggsteknikk

1

2

6

2

 

11

Design   og håndverk

1

1

2

 

 

4

Elektrofag

2

3

6

1

3

15

Helse-   og oppvekstfag

 

1

3

 

 

4

Medier   og kommunikasjon

 

 

 

 

 

0

Naturbruk

 

 

 

 

 

0

Restaurant-   og matfag

 

1

2

 

 

3

Service   og samferdsel

 

5

2

 

 

7

Teknikk   og ind. produksjon

 

1

3

2

1

7

Totalt

4

14

24

5

4

51

 

Det er størst behov for læreplasser i tekniske fag, men også innen helsefagene. Kommunene i Lindesnes regionen kan bli langt flinkere til tenke alternativt å ta lærlinger fra de tekniske fagene i tillegg til der hvor de normalt bidrar. Det blir viktig å lage til ordninger som for eksempel lærlingeklausuler knyttet opp mot innkjøp. Dette vil bidra til større aktivitet for flere lærlinger i privat sektor Men også innen privat sektor kan man gjøre mer. Flere bedrifter som ikke har vært med i lærlingeordninger må påvirkes til å være med å ta et større ansvar.


 

SLIK ER BEHOVET i Songdalen Søgne og Vennesla:

Kommune

SONGDALEN

SØGNE

VENNESLA

Total

Bygg-   og anleggsteknikk

4

3

12

19

Design   og håndverk

 

1

1

2

Elektrofag

1

2

1

4

Helse-   og oppvekstfag

3

4

1

8

Medier   og kommunikasjon

 

 

 

0

Naturbruk

1

 

 

1

Restaurant-   og matfag

 

 

1

1

Service   og samferdsel

2

2

8

12

Teknikk   og ind. produksjon

11

7

10

28

Totalt

22

19

34

75

 

Det er størst behov for læreplasser i tekniske fag, men også innen helsefagene. Songdalen, Søgne og Vennesla kommune kan bli langt flinkere til tenke alternativt ved å ta lærlinger fra de tekniske fagene i tillegg til der hvor de normalt bidrar. Det er store behov for læreplasser inne byggfagene, teknikk og industriell produksjon samt i Service- og samferdsel. Det blir viktig for kommunene å lage ordninger som for eksempel lærlingeklausuler knyttet opp mot innkjøp. Dette vil bidra til større aktivitet for flere lærlinger i privat sektor. Men også innen privat sektor kan man gjøre mer. Flere bedrifter som ikke har vært med i lærlingeordninger må påvirkes til å være med å ta et større ansvar.

 

 

Slik se behovet for læreplasser i Kristiansand ut:

Kommune

KRISTIANSAND

Bygg-   og anleggsteknikk

24

Design   og håndverk

6

Elektrofag

12

Helse-   og oppvekstfag

14

Medier   og kommunikasjon

1

Naturbruk

 

Restaurant-   og matfag

4

Service   og samferdsel

16

Teknikk   og ind. produksjon

35

Totalt

112

 

Det er størst behov for læreplasser i tekniske fag, men også innen helsefagene. Kristiansand kommune kan bli langt flinkere til tenke alternativt og tar lærlinger fra de tekniske fagene i tillegg til der hvor de normalt bidrar. Det er store behov for læreplasser inne byggfagene, teknikk og industriell produksjon samt i Service- og samferdsel. I flere av de tekniske fagene kan Kristiansand kommune ta inn lærlinger. Det blir viktig for kommunene å lage ordninger som for eksempel lærlingeklausuler knyttet opp mot innkjøp. Dette vil bidra til større aktivitet for flere lærlinger i privat sektor, men også innen privat sektor kan man gjøre mer. Flere bedrifter som ikke har vært med i lærlingeordninger må påvirkes til å  ta et større ansvar.

 

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 8. september 2015 | Skriv ut siden