Illustrasjonsfoto: Bibliotektransport
Foto: Marit Fidje
© Marit Fidje, Froland bibliotek

Foto: Marit Fidje Marit Fidje, Froland bibliotek

Visste du at du kan bestille bøker og filmer fra et hvilket som helst bibliotek i landet og hente det på ditt nærmeste bibliotek? Eller at du kan levere tilbake ting du har lånt på andre bibliotek?

Helt uten kostnad for deg!

Tett samarbeid

Bibliotekene i Agder har samarbeidet om bibliotektransport siden 2008. De to fylkeskommunene bærer 50% av kostnadene ved ordningen, mens deltagerbibliotekene finansierer resten. Felles transportordning har styrket samhandlingen, medført en rasjonaliseringsgevinst og gitt økt kvalitet på bibliotektjenestene i regionen. I tillegg har transportsamarbeidet ført til større utnyttelsesgrad av de samlede medieressursene.

Alt dette kommer bibliotekbrukerne til gode. Målet er at de totale medieressursene i regionen skal utnyttes optimalt til beste for hele befolkningen, og at befolkningen skal få et likeverdig bibliotektilbud uansett hvor de bor.

 

Anbudsrunde

Våren 2015 ble det gjennomført en anbudsrunde for innkjøp av transporttjenester mellom bibliotekene i Agder. Den nåværende leverandøren, Norsk Bibliotek Transport AS, leverte det beste tilbudet, og det vil bli inngått kontrakt i løpet av september. Den nye avtalen skal gjelde for perioden 2016 og 2017, med mulighet for to års forlengelse.

av kas, publisert 1. september 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkesbiblioteket

 • Ebokbib Logo Rund
  av jto, 06.02.19

  eBokBib opphører til nyttår

  Les mer
 • Bokbussen Med Å Markere Bokåret 20+19
  av Torvald Hellum, 27.12.18

  600.000 kroner til å markere Bokåret 2019 i Agder

  Les mer
 • Erik Alfred Tesaker
  av jto, 21.12.18

  Møtet med oppfinneren var tidenes beste arrangementsturne

  Les mer

Siste fra Kultur

 • Nordberg Fort Hovedbygg
  av jto, 05.04.19

  Ny avtale om drift av Nordberg fort i Farsund

  Les mer
 • VAM
  av jto, 03.04.19

  Vil bidra til å sikre museumsgjenstander

  Les mer
 • Timenes Og Østensen
  av jto, 03.04.19

  Årets "spillemiddelutvalg" er nå oppnevnt

  Les mer