Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har besluttet at årets Fylkeseldrerådspris skal tildeles Stiftelsen Livsglede for Eldre. Det er Farsund eldreråd som foreslo stiftelsen til prisen som er på 10 000 kroner. Fylkesprisen har som formål å fremheve de som gjør en ekstraordinær innsats for eldre. Prisen vil bli utdelt av fylkesordfører Terje Damman, på Kongens senter i Kristiansand på eldredagen 1. oktober.

I begrunnelsen fra Farsund eldreråd roses Stiftelsen Livsglede for Eldre, som  ble oppretter i 2006 for sitt store arbeid for å gi eldre hyggelige opplevelser i hverdagen. Det er en frivillig og landsomfattende stiftelse som er trosmessig og partipolitisk nøytral. Stiftelsen er hovedkontoret til Livsglede for Eldre, og fungerer som en paraplyorganisasjon med lokalforeninger under seg. Hovedsetet er i Kristiansand. Deres fokus er eldreomsorgen hvor stiftelsen arbeider for at pleietrengende eldre skal få muligheten til å komme seg ut ved hjelp av frivillige ledsagere som er alt fra sykepleierstudenter, elever ved videregående skoler, pårørende, frivillig helsepersonell og andre.

Livsglede for Eldre ble en virkelighet i mai 2005, og ble opprettet av sykepleierstudentene Anette Skeie Jakobsen og Elin Anita Verdal. Siden september 2005 har gründerne, Anette og Elin reist landet rundt og holdt foredrag om deres initiativ og arbeid med Livsglede for Eldre. Aktiviteten har spredd seg i rekordfart.

Det er tredje gangen en slik pris deles ut. Fylkesprisen 2013 gikk til Lindesnes trekkspillklubb. Fylkesprisen 2014 gikk til ekteparet Gerd og Gunnar Gundersen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. september 2015 | Skriv ut siden