Fylkesutvalget i Aust-Agder har denne uken vedtatt at Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune i samarbeid skal arrangere Gründeruka Agder 2015. Fylkesutvalget vedtok å bevilge 133 000 kroner til arrangementet. I Vest-Agder fylkeskommune er det fattet en administrativ beslutning om å bidra med 200 000 kroner. Målet med Gründeruka Agder 2015 er å få fram flere vekstkraftige gründere i Agder ved å sette fokus på innovasjon og entreprenørskap hver dag i en hel uke.

Gründerukas aktiviteter gjennomføres i samarbeid med det kommunale og regionale partnerskapet. Arrangementet er foreslått lagt til uke 47.

Bakgrunnen for arrangementet har sammenheng med fallende oljepris og medfølgende aktivitetsnedgang i oljerelaterte leverandørnæringer på Agder. Innovativt samarbeid mellom gründere og etablerte bedrifter er i fokus nasjonalt. Regjeringen påpeker at Sørlandet har et stort omstillingsbehov, og innehavere av gode ideer oppfordres til å starte egen bedrift.

Aktiviteter i løpet av uken kan være foredrag, gründeraftener, gründermesser, investorforum, møter i gründernettverk, kurs, student- eller elevbedriftspresentasjoner, konkurranser osv. Intensjonen er å mobilisere og stimulere til en rekke aktiviteter rundt i regionen. Gründeruka skal favne bredt om målgrupper som gründere, næringsliv, investorer, politikere, samt aktører i det lokale og regionale virkemiddelapparatet. Både offentlige aktører, samt bedrifter oppfordres til å legge sine arrangementer rettet mot gründerskap og innovasjon til denne uken. Det forutsettes at aktørene selv skal dekke utgiftene i forbindelse med egne arrangementer.

Intensjonen er å etablere Gründeruka Agder som et årlig arrangement.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. september 2015 | Skriv ut siden