Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø hadde tirsdag lagt sitt møte til industribedriften Eramet Norway. I løpet av bedriftsbesøket, med orienteringer og omvisning, ble det bekreftet at prosessanlegget i Kvinesdal er kommet svært langt når det gjelder energigjenvinning, fleksibilitet, utslippskrav. Anlegget bruker kun 20 prosent av tildelt konsesjon når det gjelder utslipp. Den tildelte konsesjonsgrensen er basert på hva man antar at naturen kan akseptere.

SAM-utvalget I Poduksjonshallen På Eramet

I dag har prosessanlegget rundt 200 medarbeidere. Eramet Norway har for tiden en årlig produksjon på 180 000 tonn silikomangan, som produseres i tre moderne 30 MW-smelteovner. Kundene befinner seg i Europa og Nord-Amerika. Hovedmarkedet for verkets spesialprodukter er produsenter av rustfritt stål.

Bedriften forbruker en betydelig mengde elektrisk energi i året og har satset stort på energigjenvinning. Så tidlig som i 1981 ble det bygget et eget varmekraftverk. Dette leverer energi til sentralnettet, mens overskuddsvann brukes både internt på verket og av eksterne kunder.

Blant de eksterne kundene finnes det blant annet et oppdrettsanlegg for piggvar, som nyttiggjør seg det varme vannet. Her produseres det 250 tonn piggvar i året.

Det varme vannet går også til oppvarming av verkstedhaller på utsiden av anleggsområdet.

Eramet Norway er også viktig innen yrkesfaglig opplæring. Nærmere ti prosent av arbeidsstokken er lærlinger. Bedriften tar også hver sommer inn ungdom fra lokalsamfunnet som ferievikarer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2015 | Skriv ut siden