Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i går et revidert forslag fra Kvinesdal kommune til kommuneplanens arealdel. Et av områdene i kommunen som det ble fokusert på da planforslaget for første gang ble behandlet i januar i år er Nesjen ved Knaben, helt nord i Kvinesdal kommune mellom Sirdal og Åseral. Her ønsket kommunen å åpne for utbygging av fritidsbebyggelse. Hovedutvalget rådet i januar kommunen om ikke å gjennomføre dette. Hovedutvalget fastholdt i dag dette rådet. Hovedutvalget uttrykker i tillegg at i den grad det skal åpnes for bebyggelse i området er det imidlertid positivt at byggeområdet nå er redusert i tråd med en landskapsanalyse som er foretatt.

Nesjen ligger i Setesdals vesthei og like vest for vannskillet mellom øst og vest. Området rundt Nesjen er småkupert og et ypperlig turterreng for voksne og barn både sommer og vinter.  Forholdene ligger vel til rette for mange aktiviteter, så som ski, kanopadling, fiske og ikke minst jakt. Rypejakt er svært populært og Nesehei regnes som et av landets beste rypeterreng.

Fylkeskommunen peker på at det er lagt ned betydelige ressurser i å utvikle Knaben som et regionalt utfarts- og reiselivsområde. Ny fritidsbebyggelse bør i stedet lokaliseres i tilknytning til Knaben og på den måte å bidra til å styrke Knaben som regionalt reiselivsmål.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. september 2015 | Skriv ut siden