I en samferdselsstatistikk for Vest-Agder for 2014 som i dag ble lagt frem for Areal- og transportutvalget går det frem at at totaltrafikken på vei i Vest-Agder økte i fjor. Særlig ble det registrert en økning på E18/E39. Likevel viser statistikken at det internt i Kristiansand ikke var vekst i personbiltrafikken. Trafikantene benyttet i større grad andre transportformer, slik som kollektivtransport, gange og sykkel.

Statistikken viser at innføringen av rushtidsavgift i Kristiansand har hatt en effekt på folks reisevaner og holdninger. Dette kommer til syne ved at det er registrert en nedgang i antall biler som passerer bommene i regionen i de tidsperiodene hvor det er innført høyere bomavgift. Parallelt med dette ser man også en økning i antall passasjerer som reiser med buss. Mye av denne økningen kan tenkes å være en konsekvens av innføringen av rushtidsavgift som igjen har påvirket innbyggerne til å velge grønnere transportalternativer.

Både i Kristiansand og i Lister ser man en stor økning i antall kjøpte elbiler. I tillegg har innføring av sanntidssystemet på buss, samt en økning i frekvens på bussruter i Kristiansandsregionen hatt en stor positiv effekt i antall reisende. Økning i antall togruter og det at tidspunktene muliggjør pendling til Kristiansandsregionen kan også tenkes å ha hatt en positiv effekt på nedgangen i personbiltrafikken.

En annen positiv utvikling er den økte sykkelandelen i Kristiansand. Denne andelen ble i fjor på ni prosent, noe som gjør Kristiansand til byen med høyest sykkelandel i landet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. september 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer