Fra 10. september 2015 må alle bussjåfører ha gyldige yrkessjåførkompetansebevis, melder Statens Vegvesen. Yrkessjåførutdanningen ble innført i 2008 for å sikre at yrkessjåfører har de riktige kvalifikasjonene. Alle bussjåfører skal nå ha gjennomført yrkessjåførutdanningen, enten som grunn- eller etterutdanning. - Utdanningen sikrer at bussjåfører som frakter passasjerer har riktig og nødvendig kompetanse, sier seniorrådgiver Arvid Mytting i Statens vegvesen på etatens nettsider. -Vi oppfordrer både sjåfører og arbeidsgivere til å kontrollere at utdanningen er i orden.

Anmeldelse og kjørenekt

Alle som kjører buss i tjeneste skal være i besittelse av førerkort for buss, kjøreseddel og eget sjåførkort. I tillegg skal alle etter 10. september 2015 også ha med dokumentasjon for sin yrkessjåførkompetanse. Disse dokumentene skal kunne framvises ved kontroll. Kjøring uten bevis vil føre til kjøreforbud og anmeldelse.

- Kvalifikasjonskravene har til hensikt å bedre trafikksikkerheten, skape like konkurransevilkår, skape fri bevegelse og etablering, fremme rekruttering og bedre omdømme av yrket, forklarer Mytting.

Lastebilsjåfører har ett år til på å komme seg gjennom det obligatoriske løpet, før kravene til fullført utdanning omfatter alle sjåførene innen godstransport, 10. september 2016.

Fakta yrkessjåførutdanning:

Yrkessjåførforskriften trådte i kraft 10. september 2008, og alle som har tatt førerkort for buss etter denne dato, skal gjennomføre grunnutdanning og bestå eksamen.

Yrkessjåførutdanningen er en felles satsing for å øke kompetansen for alle yrkessjåfører i hele EU/EØS området.

Hvert femte år skal sjåførene inn på obligatorisk 35 timers etterutdanning.

I etterutdanningen fokuseres det på temaer som er viktige for den enkelte sjåfør, og som er relevant i forhold til hvilke oppgaver sjåføren har.

Sjåføren skal ha blant annet ha kompetanse innen ulykkesberedskap, sikring av last, busspassasjerrettigheter, riktig opptreden i situasjoner med utfordrende/truende passasjerer, optimal bruk av kjøretøyet og flere andre relevante tema, slik som service og riktig kundebehandling.

Fullført utdanning merkes med kode 95 i førerkortet, i noen tilfeller som eget bevis.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. september 2015 | Skriv ut siden