Søndag var det stor festivitas med musikkorps og snorklipping da den offisielle åpningen av Rismyrbroa i Songdalen ble foretatt. Ordfører Johnny Greibesland karakteriserte det flotte byggverket som et smykke av ei bro da han klippet snoren. Vest-Agder fylkeskommune har bidratt med 2,5 av de rundt 10 millioner kroner broanlegget har kostet. -Det er fint å kunne konstatere at fylkeskommunen kan være med å få gjennomført slike positive prosjekter. Dette er et godt eksempel på et vellykket samarbeidstiltak knyttet til steds- og sentrumsutvikling, sier fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen som var til stede på åpningsarrangementet.

Det har vært arbeidet i nærmere femti år for å få bygget ei bro i området. Gangbroa krysser Songdalselva mellom Fagermoen ved rådhuset og Rismyr boligfelt. Den knytter Rismyr boligfelt, Porsmyr bygdetun og kirken mye tettere til Fagermoen og Nodeland sentrum.

Kommunen har i det siste bygd en turløype på Prestneset. Broa vil gjøre dette turområdet mer tilgjengelig for beboere i Nodeland sentrum. I tillegg har kommunen planer om å videreutvikle området ved broa, langs elva, til friluftsområdet. Dette friluftsområdet vil være svært sentralt og bli lett tilgjengelig for flere når broa er på plass.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. september 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer