Stine Grimsrud er nyansatt i stillingen som elev- og lærlingombud i Vest-Agder fylkeskommune. Stine startet i jobben 1. august. Hun har tidligere vært ansatt i traineeprogrammet Trainee Sør. En av traineeplasseringene hennes var i Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune, og det var avgjørende for at hun søkte stillingen som ombud. - Jeg trivdes veldig godt med å jobbe i fylkeskommunen da jeg var ansatt som trainee. Jeg jobbet sammen mange dyktige mennesker, og ved å jobbe med ulike prosjekter rettet mot skolene fikk jeg en interesse for å jobbe tettere på utdanningssektoren.

En av elev- og lærlingombudets primærroller er å sikre at elever og lærlinger i videregående opplæring får de rettighetene de har krav på. Ombudet er derfor mye ute på skole- og bedriftsbesøk for å treffe elevene og lærlingene der de er. Ombudet opererer på fritt og uavhengig grunnlag av alle instanser i fylkeskommunen, og har full taushetsplikt.

De siste årene har det blitt et stadig større fokus på mobbing i skolene, og at elever og lærlinger i Vest-Agder fylkeskommune skal ha et godt psykososialt miljø. Dette er noe av det elev- og lærlingombudet har som sine kjernesaker.

- Jeg er i disse dager ute på skolering av elevrådene ved Vest-Agder skolene, hvor jeg snakker mye om mobbing og vi kan gjøre for å ha et godt skolemiljø. Jeg opplever at dette er noe elevene selv er opptatt av og ønsker å jobbe med, forteller Stine.

Stine overtar rollen som elev- og lærlingombud etter Helge Hovland, som har hatt ombudsrollen i fire år.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. september 2015 | Skriv ut siden