Kunnskapsministeren vil ha et godt tilbud for høyt presterende elever. Nå skal et utvalg vurdere hvordan norsk skole bedre kan ivareta disse elevene. Regjeringen ønsker en langsiktig og mer helhetlig satsning for elever som presterer på høyt faglig nivå, elever som har spesielle talent og elever som har potensial til å nå de høyeste faglige nivåene. Regjeringens nyoppnevnte utvalg skal blant annet sammenstille kunnskapen som finnes om temaet, og foreslå tiltak som kan gi disse elevene bedre opplæring. Utvalget skal levere sin utredning 15. september 2016. Dette blir første gang det gjøres en utredning om temaet.

- Det har lenge vært en tanke om at "flinke elever alltid vil klare seg". Vi har ikke hatt tilstrekkelig fokus på at høyt presterende elever er en sammensatt gruppe med ulike utfordringer og behov. Alle elever må få oppleve at deres talent verdsettes, og de må oppmuntres til å utvikle sine ferdigheter, sier statssekretær Birgitte Jordahl.

- Prinsippet om tilpasset opplæring gjelder alle elever. Vi må sørge for at også elever som presterer høyt blir ivaretatt, og får god tilpasset opplæring, sier statssekretæren.

Trenger mer kunnskap
Stadig flere elever tar fag på videregående nivå mens de går i ungdomsskolen (forsering). Skoleåret 2014/15 tok 2133 i grunnskolen elever fag på høyere nivå, en økning på nærmere 36 prosentpoeng fra året før. Ikke alle kommuner tilbyr elever å ta fag på høyere nivå. Det er store regionale forskjeller i tilbudet.

- Vi trenger et kunnskap om  hva som fungerer for de som har ønske om og potensiale til å komme langt i sin faglige læring. Forsering kan være et godt tiltak for å tilpasse opplæringen til elever på et høyt faglig nivå, men det er ikke nødvendigvis dette alene som gir et godt tilbud, sier Jordahl.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. september 2015 | Skriv ut siden