Samferdselsrådgiver Lasse Moen Sørensen informerte onsdag representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø om status for et stort veiprosjekt langs fylkesvei 455 nord for Øyslebø i Marnardal kommune. I begynnelsen av desember startet anleggsarbeidet som omfatter bygging av cirka 1,9 kilometer fortau/gang- og sykkelvei mellom Øyslebø sentrum og Spillingskrysset. Fylkesveien sikres samtidig mot steinsprang/steinskred. Sørensen opplyste om at fremdriften er raskere enn hva som har vært planlagt. Det ligger også an til at prosjektets kostnadsramme vil holde.

Det er entreprenørselskapet Repstad Anlegg AS som utfører prosjektet som totalentreprise. Oppdraget omfatter både prosjektering og bygging. Kontraktssummen er på 28,6 millioner kroner.

Det forventes nå at det vil bli foretatt åpning av den nye gang- og sykkelveien i oktober eller november. Hele anlegget vil stå ferdig til våren.

Ordfører Helge Sandåker i Marnardal er også medlem i hovedutvalget. Han synes anlegget blir svært bra.-Så langt ser resultatet ut til å innfri alle forventningene vi i kommunen har hatt. Det er veldig positivt at Vest-Agder fylkeskommune prioriterer veianlegg i vår kommune og viser både vilje og handlekraft til å utbedre og sikre veiene for trafikanter i distriktskommunene, sier han.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. september 2015 | Skriv ut siden