I august ble det gjennomført rypetaksering i 4 områder i Agder. Selv om resultatene varierer fra område til område, så ser det ut til å bli et dårlig år for både rypebestanden og rypejegerne. Fylkeskommunene og fylkesmennene i Agderfylkene råder derfor rypejegerne til å vise måtehold og spare de stedegne produksjonsfuglene.

I samarbeid mellom fylkeskommunene og fylkesmennene i Agderfylkene ble det høsten 2013 holdt et større rypeforvaltningsseminar i Bykle, http://www.fylkesmannen.no/Vest-Agder/Miljo-og-klima/Naturmangfold/Vellykket-rypeseminar-i-Bykle-15-og-16-oktober/

Bakgrunnen var bekymring for stadig synkende rypebestander og det var enighet blant arrangørene i samarbeid med de to fylkeslagene av Norges jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Statskog og verneområdestyret i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane å samarbeide om å bedre kunnskap om og forvaltningen av rypebestander på Agder. De to fylkeslagene av NJFF har hatt et hovedansvar for utdanning av taksører og gjennomføringen av rypetakseringene. Det er langt fram til takstene er så vidt omfattende at de kan sies å være dekkende for status for landsdelens rypebestander, men årets takseringer har gitt følgende resultat:

Kommune

Antall km takstlinje

Antall ryper sett

Kyllingproduksjon, snitt pr kull

Rypetetthet, pr. km2

Sirdal

71,9

111

3,8

9,5

Bygland/Åseral

29,7

230

2,5

42,8

Njardarheim/ Sirdal

64,8

203

2,7

11

Bykle

48,1

38

1,4

1,8

Det ligger mer enn 200 km med takseringslinjer til grunn, og fylkeskommunene og fylkesmennene på Agder vil berømme taksørene for god innsats også i år. Metodikk fremgår av rapportene til høyre.  Resultatene fra takseringene i august synes å bekrefte det svært mange har fryktet. Det er generelt registrert nedgang fra i fjor, små kull, men stor variasjon områdene i mellom. Nedgangen synes særlig å gjelde de områdene der snøsmeltinga og våren kom seint. Dessuten skyldes nok nedgangen også en kombinasjon av høy predasjon grunnet krakk i fjorårets gode smågnagerbestander, og en kald forsommer med lite insekter til kyllingene.

Fylkesmenn og fylkeskommuner vil på bakgrunn av takstresultatene gi følgende generelle betraktninger og råd:

 • Sjøl om enkelte områder kan ha opprettholdt eller bedret bestandene er det generelle bildet at bestandene har gått ned og at kyllingproduksjonen i år er forholdsvis lav.
 • Ekspertise vi har drøftet med mener at rypetettheter bør være minst 5 ryper per. km2 for at det både skal være jaktmessig interessant, og under disse tettheter vil jakt lett føre til nedgang i neste års bestandstetthet. Forsiktighet i uttaket bør utvises også ved tettheter opp til 10 fugl per. km2.
 • Kyllingene har høyest vinterdødelighet, og forflytter seg gjerne langt unna oppvekstområdet. I en langsiktig rypeforvaltning anbefales det å spare første og andre fugl (gjerne høna og steggen) ved oppflukt i jaktsituasjonene. Sjansen øker dermed for at man jakter på årets kyllingproduksjon, fremfor de mer stedbundne voksne fuglene.

Samarbeidspartene i rypeforvaltningsprosjektet på Agder vil arrangere et nytt rypeseminar 28. oktober på Refsnes i Byglandsfjord. Seminar vil være åpent for alle.

For den som ønsker mer informasjon anbefales  http://fjellstyrene.no/siste_nytt/ryperapporten_for_sor_norge/, og på den nasjonale Hønsefuglportalen http://honsefugl.nina.no/ kan en finne resultater av takseringer fra hele landet. Troms og Finnmark ser ut til å by de beste rypebestandene i år for den som tenker å reise etter fugl.

av Lassen, Bård Andreas, publisert 2. september 2015 | Skriv ut siden

Kontaktperson:

Bård Andreas Lassen

Tlf. 38 07 46 21

E-post: bal@vaf.no

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer