-Et godt eksempel på hvordan samarbeid fører til bedre løsninger, sier fylkesordfører Terje Damman. Etter at han og ordfører i Sirdal, Jonny Liland, nettopp har signert en avtale om utvidet arbeid i forbindelse med reasfaltering av fylkesvei 468 Tonstad – Lunde –Tjørhom.

Damman fortsetter: Det er veldig positivt hvordan Sirdal kommune og Vest-Agder fylkeskommune (VAF) samarbeider om vedlikehold av vei. I denne avtalen forplikter kommunen og fylkeskommunen seg til å bidra med tilskudd på 10 millioner kroner hver, til utvidet forarbeid før asfaltering av strekningen. Når summen blir doblet betyr det at vi kan gjennomføre en rekke mindre veiforbedringstiltak når vi først er i gang med å gjøre grunnarbeid for asfaltering. Tilskuddet fra Sirdal kommune gjør det mulig for VAF å få gjennomført mange gode tiltak slik som utbedring av vanskelige svinger og breddeutvidelse på enkelte strekninger. Selve asfalteringen av strekningen vil skje fra 2017.

Bakgrunn

Bakgrunn for samarbeidet er Sirdal kommune sitt ønske om å gjøre mer omfattende vedlikehold av veien når fylkeskommunene skal i gang med reasfaltering av strekningen. Fylkesveien har stort fokus blant næringslivet og innbyggerne i Sirdal kommune. Derfor har fylkeskommunen fått utarbeidet en strekningsanalyse som peker på konkrete utfordrende punkter langs vegen og planlegger nå i tillegg en toårig asfaltkontrakt i området.  Etter planen skal alt arbeid med forarbeid og asfaltering være gjennomført i løpet av 2018.

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 10. september 2015 | Skriv ut siden