Tirsdag og onsdag denne uken avholder fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning (bildet) og hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø sine siste møter med de representantene som har sittet i utvalgene siden fylkestingsvalget i 2011. En god måned senere 27. og 28. oktober overtar nye representanter fra det nyvalgte fylkestinget. Hovedutvalg for kultur og utdanning holder møte tirsdag på Knaben leirskole øverst i Kvinesdal. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø møtes onsdag i Fylkeshuset i Kristiansand.

Begge hovedutvalgene skal uttale seg om utkastet til en samarbeidsavtale mellom Flekkefjord kommune og Vest-Agder fylkeskommune for perioden 2016 til 2019.  Det er det nyvalgte fylkestinget som skal fatte det endelige vedtaket om samarbeidsavtalen 20. oktober.

Hovedutvalg for kultur og utdanning skal blant annet debattere statusen for elevenes gjennomføring av videregående opplæring, oversikt over eksamensresultatene fra i vår, et forslag om opprettelse av et tilbud om toppidrettsutdanning på Kristiansand Katedralskole Gimle og uttale seg om eventuell godkjenning av nye utdanningstilbud på Øvrebø videregående skole. Hovedutvalget har for øvrig til behandling flere årsmeldinger fra kulturvirksomheter hvor fylkeskommunen er eier eller bidragsyter.

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø skal ta for seg retningslinjer for bruk og leie av fylkeskommunal gategrunn, et høringsutkast til Regional plan for samferdsel for perioden 2015 til 2020, et annet høringsutkast for en plan for kollektivtransporten for samme tidsperiode, et tiltak for GPS-merking av hjort i Agder og Telemark, oppstart av et prosjekt for kartlegging og verdisetting av friluftsområder i fylket, konseptløsning for en ny bro ved Stokkeland i Søgne og en uttalelsessak om forslag til en områdereguleringsplan for  sykehusområdet i Kristiansand.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. september 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer