Vest-Agder-museet IKS omfatter Flekkefjord Museum, Listamuseet, Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal Bymuseum, Setesdalsbanen, Gimle Gård, Vest-Agder Fylkesmuseum, Vigeland Hus i Mandal og Kristiansand Kanonmuseum. I dag ble hovedutvalg for kultur og utdanning orientert om driften ved museet basert på årsmeldingen for 2014. Den viser blant annet en gledelig utvikling i besøkstallet som endte på totalt 87 395 personer i motsetning til 85 444 i 2013. Dette er besøksrekord for museet og til tross for et godt sommervær som vanligvis slår dårlig ut på besøkstallene. Nye utstillinger og aktiviteter sikret imidlertid gode besøkstall særlig i Mandal og på Nordberg Fort.

Vest-Agder fylkeskommune eier 50 prosent av Vest-Agder-museet IKS. Øvrige eierandeler er: Kristiansand kommune 20 prosent, Mandal, Vennesla, Flekkefjord og Farsund fem prosent hver og en prosent på hver av de øvrige kommunene i fylket.

Med over 40 ansatte og en omsetning på over 40 millioner kroner er Vest-Agder-museet en av de største kulturinstitusjoner på Sørlandet. Museet gjør en viktig jobb i å sikre og formidle sentrale deler av kulturhistorien i Vest-Agder.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. september 2015 | Skriv ut siden