Nå pågår utbetalinger fra Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning. Flere millioner kroner utbetales på bakgrunn av at museene har mottatt private gaver på mer enn 34 millioner kroner. Det er 18 museer som mottar gaveforsterkning på til sammen over 10 millioner kroner i denne runden, fordelt over store deler av landet. To av de ti er i Vest-Agder.

Sørlandets kunstmuseum
Mottar 75 000 kroner i gaveforsterkning knyttet til en pengegave fra Sparebanken Sør til bokutgivelse i forbindelse med en jubileumsutstilling. Dette er det første tilskuddet Sørlandets kunstmuseum mottar fra gaveforsterkningsordningen.

Vest-Agder-museet
Mottar 187 500 kroner i gaveforsterkning, knyttet til pengegave fra Gjensidigestiftelsen til Kristiansand museums prosjekt Over heia. Dette er det tredje tilskuddet Vest-Agder-museet mottar fra gaveforsterkningsordningen.

Mer om gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkningsordningen for museer ble innført i 2014. Den bidrar til å styrke den private finansieringen av kulturlivet. Ordningen går ut på at staten gir et tilskudd tilsvarende 25 prosent  av gaver fra private givere og stiftelser, slik at en gave på 100 000 kroner gir et statlig tilskudd på 25 000 kroner. Rammen var i 2014 på 10 mill. kroner. Denne ble raskt sprengt, da det ble levert inn søknader for nærmere det dobbelte. De overskytende søknadene ble overført til 2015, samtidig som rammen ble utvidet til 30,3 mill. kroner. Departementet utvidet også kriteriene slik at det åpnes for flere museer, givere og gaveformål.

Stadig flere museer setter i verk tiltak for innhenting av privat kapital som imøtekommer kriteriene for gaveforsterkningsordningen. Etter hvert som kompetansen heves og kontaktnettene utvikles, forventes det en betydelig økning i søknader til ordningen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. september 2015 | Skriv ut siden