Agderfylkenes satsing på likestilling har resultert i en bevilgning på 1 million kroner på Statsbudsjettet for 2016. Dette betyr at vi setter i gang et toårig pilotprosjekt hvor bedrifter som ønsker å satse på likestilling, får støtte og veiledning i arbeidet sitt, uttaler rådgiver for likestilling, inkludering og mangfold, Helle Ingeborg Mellingen.

I forprosjektet har FAFO sammen med representanter for Hennig-Olsen is, GARD, GE Healthcare, Kristiansand kommune og organisasjonsavdelingene i begge fylkeskommunene på Agder utviklet et sett med likestillingsindikatorer for arbeidslivet. Likestillingsperspektivet omfatter her kjønn, etnisitet og funksjonsevne. I piloten skal indikatorene testes ut og justeres gjennom tett dialog mellom ulike virksomheter og fagkonsulenter.

Fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder bevilget midler til prosjektet i vår, og inviterte  Barne- og likestillingsdepartementet til samarbeid. Tildelingen betyr at vi lyser ut prosjektstillinger og starter  jakten på store og små, offentlige og private virksomheter, som ønsker å bli blant de første sertifiserte likestillingsbedriftene. En slik sertifisering vil være attraktiv for bedrifter som er opptatt av å rekruttere og bevare talenter uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

Piloten skal konkretisere hva systematisk likestillingsarbeid i arbeidslivet kan og skal være. Det er ingen hemmelighet at Agderfylkene scorer dårlig på mange indikatorer knyttet til likestilling. Blant annet har det vært fokus på få kvinner i lederstillinger, og en stor andel kvinner i deltid på Agder. Piloten skal synliggjøre at mange virksomheter jobber systematisk med likestilling, og få fram at likestilling handler om mer enn bare kjønnslikestilling, selv om det fortsatt er viktig. På den måten vil pilotprosjektet også bidra til å bedre landsdelens omdømme.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet, og hvordan din virksomhet kan bli likestillingspilot, så kontakt gjerne Helle I. Mellingen på telefon 411 26 776 eller e-post hme@vaf.no

av Mellingen, Helle, publisert 7. oktober 2015 | Skriv ut siden