Merdoe
Loshavn
Foto: Byggeskikksenteret

Foto: Byggeskikksenteret

Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder har i fellesskap utgitt publikasjonen "Veileder – uthavnene på Sørlandet – tradisjon og vern", utarbeidet ved Byggeskikksenteret i Flekkefjord.

Et viktig element i det tradisjonelle bildet av Sørlandet er uthavnene med sine små, hvite hus, sjøhus og brygger, plassert lunt mellom holmer og skjær. Næringsgrunnlaget på stedene er etter hvert falt bort, og bebyggelsen er i dag i hovedsak brukt til fritidsformål. Bebyggelsen har stor kulturhistorisk verdi, og hensikten med veilederen er å vise hva som kjennetegner bebyggelsen og hvordan denne kan vedlikeholdes og utbedres.

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner arbeider sammen for å styrke vernet og kunnskapen om uthavnene i Agder som er unike kulturmiljøer i et attraktivt kystlandskap. Arbeidet er forankret i Regionplan Agders satsning på gode opplevelser og økt attraktivitet. Agders historiske uthavner er unike og stedvis godt bevarte kulturmiljøer av internasjonal klasse. Vern av uthavnene er et satsningsområde i ”Et godt varp” strategisk plan for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder 2014-2018 og i "Kulturarv 2020 Strategi for kulturminnefeltet i Vest-Agder".

I arbeidet med å styrke lokalt engasjement, forbedre kommunalforvaltningspraksis, øke kunnskapsgrunnlaget og dokumentere verdiene samt å legge til rette for en bærekraftig bruk av kulturarven vil veilederen være et viktig verktøy. Veilederen henvender seg i første rekke til huseiere, men vil også være nyttig for håndverkere som arbeider med eldre bygninger. Veilederen kan fås ved henvendelse til Byggeskikksenteret i Flekkefjord, Fylkeskonservatoren i Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 2. oktober 2015 | Skriv ut siden

Veileder Agders uthavner