Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i dag orientert om saker som har vært behandlet i Vest-Agder fylkeskommunes klagenemnd innen utdanning. Et markant utviklingstrekk er at det i år er betydelig færre elever som har klaget på standpunktskarakterer enn tilfellet var i fjor. Mens det i 2014 ble mottatt 58 slike klager er årets antall 39 saker. 23 prosent av klagene på standpunktskarakterer som ble behandlet i klagenemnda ble imøtekommet.

I tillegg har klagenemda behandlet sju klager på eksamenskarakterer fra fylkeskommunale skoler. Fem klager ble imøtekommet og to avvist.

For å kvalitetssikre de fylkeskommunale videregående skolenes saksbehandling i forbindelse med elevklager, innkalles alle skoleledere med ansvar for klagebehandling til en felles samling i november 2015.

Hovvalgte også medlemmer i en ny klagenemnd:

Karin Hodne (Ap) med vararepresentant Kai steffen Østensen (Ap)
Steinar Bergstøl Andersen (Frp) med vararepresentant Ingrid Williamsen (Frp)
Ine Kristine Haave (H) med vararepresentant Steffen Aamodt (H)

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. oktober 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer
 • Kokkekonkurranse På Sam Eyde Vgs.
  av jto, 12.11.18

  Imponerende kvalitet på kokke- og servitørkonkurranse for lærlinger

  Les mer