Smart spesialisering er EUs metode for å videreutvikle regionalpolitikken i Europa. I smart spesialisering skal regionene analysere næringsstrukturen, identifisere sine fortrinn og prioritere satsinger som kan skape nye muligheter basert på regionens fortrinn. Virkemidler skal brukes smart slik at konkurransekraften styrkes. Dette forutsetter at det offentlige samordner sin satsing innenfor innovasjon, forskning og regionalpolitikk - gjerne også utdanning - med klare, strategiske mål for øyet. Metoden brukes av regioner og land i EU, og flere norske regioner er blitt med i smart spesialiserings-plattformen. Agderfylkene har også meldt seg inn i plattformen for smart spesialisering.

I begynnelsen av oktober var seksti personer fra hele landet, der i blant Agder, samlet til regionalpolitisk verksted i Bodø, med nettopp smart spesialisering som tema.

Wenche Fresvik- Vi har de senere år bygd sterke klynger innenfor petroleumsrettet leverandørindustri. Med langsiktige kontrakter har vi hatt en forsinket reaksjon på nedgangen innen olje og gass, men nå står vi med begge beina i disse utfordringene. Jo mer spesialisert næringsliv, jo mer sårbar er man. Det er også et moment å ha med seg. Men nå gjelder det å vri fokus fra fossilt brensel til fornybar energi, og bruke kompetansen på nye måter, sier næringssjef Wenche Fresvik i Aust-Agder fylkeskommune.

En plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping i Agder fra 2015 til 2030 er nylig publisert.

- Over hundre personer var involvert i arbeidet. Slik planen foreligger er den ikke tilstrekkelig spisset til å tjene som smart spesialiserings-verktøy. Vi må identifisere regionens komparative fortrinn og våge å peke på hva som skal forsterkes og hva som skal tones ned, sier Fresvik.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. oktober 2015 | Skriv ut siden