I flere år har det vært praktisert en ordning i fylkestingets møter hvor en saksordfører, som er oppnevnt når saken tidligere har vært behandlet i fylkesutvalget eller hovedutvalgene, redegjør for den tidligere politiske behandlingen og flertallets innstilling til fylkestinget. Dersom det også har vært oppnevnt en saksordfører på vegne av et mindretall, har også denne hatt anledning til å redegjøre for mindretallets syn. Arbeiderpartiet tok i fylkesutvalgets møte 7. oktober orde for å fjerne ordningen med saksordfører uten å få gjennomslag. I fylkestinget møte i dag fremmet partiet et endret forslag om at politisk ledergruppe i fylkeskommunen skulle ta for seg saksordførerordningen og at fylkestinget skulle få en sak om ordningen opp i kommende møte.

Etter en lang og engasjert debatt endte det opp med at et flertall på 20 mot 15 representanter i fylkestinget stemte imot Arbeiderpartiets forslag. Arbeiderpartiet fikk støtte fra representantene fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og tre av Fremskrittspartiets representanter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. oktober 2015 | Skriv ut siden