Gjennom et samarbeid mellom fylkeskommunene i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark er det satt i gang et prosjekt for å GPS-merke minimum 40 hjort i Agder og Telemark over en fireårsperiode. Hovedmålet med prosjektet er å: "Utvikle kunnskap om hjortens arealbruk på Sørlandet i Aust- og Vest-Agder og Telemark som grunnlag for forvaltningen i regionen." Hovedutvalg for samferdsel- areal og miljø gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilger 400 000 kroner til gjennomføring av prosjektet Sørhjort. Fylkesutvalget tar endelig stilling til saken 7. oktober.

Hjortebestanden i Vest-Agder er i kraftig vekst. De siste 20 årene har årlig antall felt hjort økt fra 15 til 253. En slik utvikling er i tråd med vedtatte mål og retningslinjer for forvaltning av elg og hjort i Vest-Agder for perioden 2012 til 2015. Økt hjortebestand kan bidra til å styrke inntektsgrunnlag for grunneiere samt forbedre tilbudet av jakt som tilbys allmennheten. Samtidig vil en tett hjortebestand kunne føre til mer beiteskader og økt antall påkjørsler i trafikken - noe som kan medføre store samfunnsøkonomiske kostnader. Uansett er det det viktig med en aktiv og kunnskapsbasert forvaltning der både hensynet til ressursutnyttelse og skadebegrensning sees i sammenheng.

For å få igangsatt og gjennomført et merkeprosjekt på hjort er det avgjørende med et nært samarbeid med kommuner og lokale ressurspersoner. Fylkeskommunene har derfor invitert alle kommuner i sine respektive fylker til å bidra inn i prosjektet. Resultatet av dette er at 39 kommuner bidrar med tilskudd til prosjektet. I Vest-Agder deltar alle kommunene, bortsett fra Kristiansand, Mandal og Lindesnes.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. oktober 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer