Fylkesutvalget hadde i dag på dagsorden status og fremdrift i arbeidet med kommune- og regionreformen, samt en mulig prosess for det videre arbeid. Et flertall på seks representanter fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Venstre gikk inn for at en skal følge en fremdriftsplan som blant annet innebærer avklaringer om å sette i gang samtaler med aktuelle nabofylker før årsskiftet og fatte vedtak i fylkestingene om eventuelle sammenslåinger i oktober neste år. Mindretallet bestående av representanter fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ga ikke tilslutning til en slik fremdriftsplan.

Kommunalministeren har varslet at han våren 2016 skal legge fram et forslag for Stortinget om oppgaver og funksjoner til nytt regionalt folkevalgt nivå, i tråd med Stortingets ønske. Regjeringens arbeid med proposisjonen om endringer i kommunestruktur og eventuelt fylkeskommunestruktur skal fremmes våren 2017.

Deretter skal det gjennomføres forberedelser for endringer, herunder oppgave- og ressursoverføring. I 2020 skal ny kommune- og regionstruktur tre i kraft.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. oktober 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer