I forbindelse med en gjennomgang av økonomisk status i fylkestinget i dag fremmet fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene et forslag om endret bilettprispraksis på bussene i fylket. Han foreslo at fylkestinget ber fylkesrådmannen fremlegge en sak om å endre voksenbiletten fra 16 til 18 år for brukere av busstjenesten i Agder Kollektivtrafikk AS. Han forslo også at det må utredes kostnader ved å innføre fleksikortordning i hele Vest-Agder. Fylkestinget ga enstemmig tilslutning til at forslagene oversendes til videre utredning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. oktober 2015 | Skriv ut siden