I Vest-Agder fylkeskommune har man ett rådgivende organ for eldre og ett for mennesker med nedsatt funksjonsevne, i tråd med gjeldende lover. I desember i fjor vedtok fylkestingene i Agder Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 (LIM-planen). Det nyvalgte fylkesutvalget drøftet nylig om det skal opprettes et eget LIM-råd i fylkeskommunen. Konklusjonen ble at det skal gjennomføres et utredningsarbeid for å finne frem til en endelig løsning.

Fylkesutvalget besluttet at fylkeskommunen fortsetter, som tidligere med Vest-Agder fylkeseldreråd og et Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det skal utredes oppretting av et LIM-råd ved siden av de to andre, heri å inkludere opprettelse av et innvandrerråd. Som en del av utredningen skal det vurderes å søke sentrale myndigheter om nasjonal godkjenning om en prøveordning hvor alle rådene innlemmes i LIM-rådet. En tar sikte på å få koordinert dette med Aust-Agder fylkeskommune.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. oktober 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer