Audnedal kommune har utarbeidet en revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2016 til 2019 som har vært ute nå ute til offentlig ettersyn. Fylkeskommunens hovedutvalg har avgitt en høringsuttalelse hvor en karakteriserer planen som et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Planen bidrar til å nå regionale mål fastsatt i Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020. Det er positivt at kommunen legger opp til anlegg og aktiviteter for ulike brukergrupper og for både organisert og uorganisert aktivitet. Kulturdepartementets krav til angivelse av langsiktige og kortsiktige behov er imidlertid ikke tilstrekkelig oppfylt. Det savnes også at målene for planperioden synliggjøres bedre. Det forutsettes at kommunen innarbeider dette i planen.

Et av hovedsatsingsområdene i kommunen er friluftsliv og kultur. Det vises til at det er noen flere i aldergruppen 6-12 år og over 67 år, enn hva som er tilfellet for resten av fylket. Det er derfor viktig å tilrettelegge med tiltak som treffer både yngre og eldre. Kommunen satser på turløyper, stier, friluftsområder og anlegg for uorganisert aktivitet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. oktober 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer