Vest-Agder fylkeskommune bidrar med både kapital og arbeidskraft når regionen i januar deltar på en av verdens største messer inne mat og reiseliv. Grüne Woche i Berlin arrangeres mellom 15. - 24. januar 2016, og det er første gang Sørlandet deltar på dette nivået.

Grüne Woche er en av verdens største messer for mat og landbruksrelaterte produkter med 1500 utstillere fra 60 land. I 2015 besøkte 415.000 personer messen. I tillegg tiltrakk den seg journalister fra nærmere 70 land. Mat- og drikkeprodusenter fra hele verden bruker messen som en salgs- og markedsføringsarena, og den er blitt en viktig møteplass for internasjonal landbrukspolitikk. I 2016 gjennomføres messen fra 15.-24. januar.

Norges deltagelse på Grüne Woche er en del av en nasjonal utviklingsstrategi som skal bidra til at vi når politiske målsettinger innenfor mat- og reiselivsområdet. Landbruks- og matdepartementet ønsker med den norske deltagelse å vise fram kvaliteten og mangfoldet i norsk matkultur knyttet opp mot andre opplevelser. Deltagelsen dreier seg med andre ord om langsiktig merkevarebygging av Norge i Tyskland.

Messen skal også være en viktig arena for dialog og utforming av ny politikk og nye virkemidler innenfor mat og reiseliv. På den norske standen presenteres over 70 bedrifter fra mat og reiselivsnæringen. I tillegg til generell informasjon om Norge skal ulike tilbud, opplevelser og smaksprøver markedsføres og selges.

I 2016 er Sørlandet (Aust-Agder og Vest-Agder) en av tre regioner Norge ønsker å presentere. Vårt mål er at deltakelsen skal bidra til en mer konkurransekraftig mat- og reiselivsregion på Sørlandet. Vi ønsker å skape innovasjon og aktivt samspill mellom mat- og reiselivsnæringen på Sørlandet som skal generere økt lønnsomhet for næringen. I tillegg håper vi å gjøre Sørlandet kjent som attraktiv besøksregion i det tyske og norske markedet for å gi økt salg for mat- og reiselivsbedrifter.

Les mer om Grüne Woche på Siv Hemsett sin blogg om reiselivsutvikling i Vest-Agder her.

av Hemsett, Siv, publisert 7. oktober 2015 | Skriv ut siden