Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ga onsdag politisk tilslutning til at Vest-Agder fylkeskommune støtter Songdalen og Søgne kommuners felles krav om at det raskest mulig etableres et trafikksikkert krysningspunkt for myke trafikanter over E39 ved Brennåsen/Rosseland. Statens vegvesen oppfordres til å legge frem en plan for å få til en løsning.

Det er i dag etablert en undergang ved Brennåsen/Rosseland, som sørger for trafikksikker krysning av E39 for myke trafikanter. Ved mye nedbør står imidlertid dette krysningspunktet under vann og tvinger gående og syklende til å krysse veibanen på E39. Denne løsningen er svært lite tilfredsstillende. Den innebærer en betydelig risiko, selv om det i slike tilfeller settes opp særskilt skilting for å informere bilførere om at man må forvente slik krysning.

Det er et betydelig antall boliger på begge sider av E39 i området, i tillegg til skole og butikker. Samtidig er det etablert busstopp i begge retninger på E39, som genererer gangtrafikk. Samlet medfører dette at en stor andel myke trafikanter har behov for å krysse E39.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. oktober 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer