Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjett opp til å øke lærlingtilskuddet med 50 millioner kroner. Det er en reell økning på om lag 2 500 kroner per lærling. Dette blir den fjerde økningen siden 2014. -Det er ikke mye vi kan si sikkert om fremtiden, men vi vet at vi kommer til å mangle fagarbeidere. Derfor fortsetter vi yrkesfagløftet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Hvert år er det mellom 6 000 og 8 000 søkere som ikke får læreplass. -Dette er arbeidskraft som Norge trenger. Det at elever ikke får læreplass, er en av de viktigste årsakene til at elever ikke fullfører videregående opplæring. Målet vårt er å skaffe flere læreplasser, slik at flere gjennomfører opplæringsløpet, sier Isaksen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. oktober 2015 | Skriv ut siden