Åseral kommune har revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2016 til 2019. Både hovedutvalg for kultur og utdanning og hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø som har behandlet planen denne uken uttrykker seg meget positivt. Den betegnes som gjennomarbeidet med gode behovsvurderinger og mål og som et godt utgangspunkt for arbeidet fremover. Det vurderes som positivt at kommunen legger opp til anlegg og aktiviteter for ulike brukergrupper og for både organisert og uorganisert aktivitet.

For å kunne søke om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - spillemidler, må hver enkelt kommune ha en oppdatert kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Dette skal være et styringsredskap for å nå kommunens mål på feltet.

Kommuneplanen for Åseral fokuserer på forebyggende tiltak og tverrfaglig folkehelsearbeid, varierte og lett tilgjengelige kulturtilbud, tilrettelegging for turstier, løyper og anlegg der folk bor og oppholder seg, slik at det er gode muligheter for rekreasjon i nærområdet. Kommunen har høye medlemstall i idrettslag og foreninger. 

Kommunen satser på følgende tiltak:

 • Anlegg i nærmiljøet:

 • Sentrumsnære turløyper.

 • Tilrettelegging av scooterløype

 • Aktiviteter:

  • Videreføre og utvikle folkehelsetilbudet i kommunen.

  • Opprettholde og tilpasse aktivitetstilbodet i kommunen i tråd med anleggssatsing og i samarbeid med lag og foreninger.

  • Søke samarbeid med friluftsråd, lag og foreninger og andre aktører for å tilby aktivitet knyttet til skoleferier for barn og ungdom. Eksempler på aktiviteter kan være sykling, vandring„ klatring, fiske og padling.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer