Vidar Kleppe har i de to siste fireårige valgperiodene vært leder for fylkeskommunens kontrollutvalg. I går valgte fylkestinget han til å ivareta vervet også i de neste fire årene. Utvalget består av fem medlemmer som velges av fylkestinget. Leder av utvalget velges blant fylkestingets medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant fylkestingets varamedlemmer, samt listekandidater som ikke er valgt som varamedlem til fylkestinget.

Utover Kleppe vil kontrollutvalget for kommende valgperiode bestå av Sølvi Gjerdahl Thomassen fra Sosialistisk Venstreparti, som ble valgt til nestleder, Lars Jørgen Hauge fra Arbeiderpartiet, Bente Birkeland fra Høyre og Terje Imeland fra Kristelig Folkeparti.

Kontrollutvalget forestår på vegne av fylkestinget det løpende tilsyn med forvaltningen i fylkeskommunen, og skal påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget skal også påse at fylkeskommunens årsregnskap, og fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.

Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger  av økonomi, produktivitet og måloppnåelse ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. oktober 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer