Fylkestinget har vedtatt at fylkeskommunen skal overta tomteområdet til det tidligere jernstøperiet på Dalane i Kristiansand for å tilrettelegge for et offentlig eid bussanlegg. Det ble bevilget 50 millioner kroner til anskaffelse, samt riving av eksisterende bygninger og øvrig klargjøring av eiendommen. I sitt forslag til økonomiplan og årsbudsjett signaliserer fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen at fylkestinget vil få en sak i desember 2015 knyttet til eierskap og en prosjektplan med milepæler. Fylkestinget vil, i neste omgang, i april 2016 få et forslag til arealdisponering av tomten og et rom- og funksjonsprogram. Det foreslås å avsette ytterligere 150 millioner kroner til realisering av anlegget frem til 2018.

Bussanlegget er en viktig brikke i effektivisering av kollektivsystemet og er en direkte oppfølging av statlige styringssignaler om at veksten i persontrafikken skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Anlegget betegnes derfor også som en viktig brikke i en bymiljøavtale med staten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. november 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer