Det har siden i fjor høst vært utredet en ny offentlig revisjonsordning. For fylkeskommunens del har en vært opptatt av å få svar på hvilken revisjonsordning som vil være mest formålstjenlig for fylkeskommunen, både når det gjelder kvalitet, økonomi og tilgjengelighet/nærhet. Utredningen skulle gi et faglig godt grunnlag for kontrollutvalget og fylkestinget å vedta eventuelle endringer i revisjonsordningen. Fylkestinget skal i desember ta endelig stilling til om Vest-Agder fylkeskommune skal gå inn som medeier i nye Agder kommunerevisjon IKS fra årsskiftet. Et enstemmig fylkesutvalg anbefalte i dag fylkestinget å vedta dette.

Det nye selskapet vil ha eiere i begge Agder-fylkene. De vil ha ulik eierandel, basert delvis på eiernes driftsmessige størrelse og kapital i eksisterende selskaper. Kristiansand kommune har den største med 40 prosent. Deretter kommer Vest-Agder fylkeskommune med 20 prosent. De to kommunene Søgne og Vennesla får en andel på 7,5 prosent hver og Songdalen 5 prosent. De øvrige medeier-kommunene: Iveland, Evje og Horrnes, Bygland, Valle og Bykle får eierandeler på fire prosent hver                                         

Hovedkontoret for det nye Agder Kommunerevisjon IKS vil være i Kristiansand. Det vil også være et avdelingskontor på Evje.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. november 2015 | Skriv ut siden