Regjeringen har invitert landets fylkeskommuner og Oslo kommune til å innlede prosesser med sikte på å vurdere og å avklare eventuelle sammenslåinger med andre fylkeskommuner. Fylkestinget skal i desember beslutte hvordan Vest-Agder fylkeskommune skal forholde seg til regjeringens invitasjon. Fylkesutvalget anbefalte tirsdag at det gjennomføres nabosamtaler med begge nabofylkene: Aust-Agder og Rogaland. Det legges opp til at en arbeidsgruppe bestående av fylkesordfører Terje Damman (H), fylkesvaraordfører Tore Askildsen (KrF) og opposisjonsleder Randi Øverland (Ap) gis mandat til å følge opp dette videre.

I mars 2015 la regjeringen frem en melding til Stortinget hvor det også inngikk forslag til prosess for en regionreform, med vekt på utvikling av det regionale folkevalgte nivået i rollen som samfunnsutvikler. Bakgrunnen for forslaget er at Stortinget tidligere har vedtatt å be regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene parallelt med arbeidet med kommunereformen. Regjeringen vektlegger at regionene bør utgjøre naturlig sammenhengende områder kommunikasjonsmessig og næringsøkonomisk.

Et flertall på Stortinget har fastslått at det skal være tre forvaltningsnivåer, og at oppgavene til ”et nytt regionalt folkevalgt nivå” skal gjennomgås i en ny melding våren 2016. Denne meldingen skal også drøfte tiltak for at flere statlige arbeidsplasser lokaliseres utenfor Oslo, og statlige oppgaver bl.a. hos fylkesmannsembetene skal gjennomgås med sikte på overføring av oppgaver.

I tråd med meldingen har kommunal- og regionalministeren invitert landets fylkeskommuner til å innlede prosesser med sikte på å vurdere og å avklare eventuelle sammenslåinger med andre fylkeskommuner. Stortinget har uttrykt forventninger om at fylkeskommunene begynner nabosamtalene allerede høsten 2015.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer