Fylkestinget besluttet i november 2013 at det til da ikke hadde vært mulig å komme frem til en økonomisk forsvarlig og fullgod løsning for en Hidra Landfastforbindelse i Flekkefjord. Det daværende prosjektet ble utsatt inntil et rørbrualternativ var blitt utredet. Samtidig vedtok fylkestinget at dersom rørbruprosjektet ikke kan realiseres, ville fylkestinget gjenoppta arbeidet med prosjekt Hidra Landfast for ny vurdering innen utgangen av 2015. Fylkesutvalget hadde i dag en sak med oppdatering av saken til behandling. Der ble det klart at det gjenstår en del avklaringer det arbeides med å få på plass. Et flertall bestående av H, KrF, SP og V ga samlet uttrykk for at det er viktig at det holdes god fremdrift i arbeidet med å utarbeide en finansieringsplan og forberede anbudsdokumentene. På de måten mener de fire partiene at arbeidet med å realisere prosjektet sikres på best mulig måte i det øyeblikket alle nødvendige avklaringer er på plass.

Et mindretall i fylkesutvalget bestående av representantene fra AP og Frp fremmet forslag hvor de vil ha igangsatt arbeid med å utarbeide en finansieringsplan for tunnelprosjektet umiddelbart. De la også opp til å få satt i gang arbeid med anbudspapirer umiddelbart. Forslaget falt.

Det ble etter fylkestinget behandling i 2013 etablert en samarbeidsgruppe bestående av politikere og administrasjon i Flekkefjord kommune og fylkeskommunen, hvor Statens vegvesen også var representert. Samarbeidsgruppen har hatt flere møter. Samarbeidsgruppen har jobbet med utgangspunkt i fylkestingets vedtak om at eventuell fastlandsforbindelse skal bygge på en Stortingsproposisjon om denne fra 2013.

I løpet av perioden fra fylkestingets vedtak i november 2013 til nå, er det åpnet for å benytte ferjeavløsningsmidlene i inntil 40 år. Det er ikke utarbeidet retningslinjer for hvordan dette skal beregnes.

Det er fremdeles en del uavklarte spørsmål som det må jobbes videre med.Det må utarbeides en ny reguleringsplan siden tunnelløpet på øysiden er endret. Dette arbeidet har nylig startet. Statens vegvesen undersøker muligheter for at et gjeldende fravik fra tunnelforskriften kan videreføres i endret tunnelløp. Det er vedtatt en ny tunnelforskrift gjeldende fra 1. januar 2015. Det kritiske her er stigningsforholdet og eventuelle sikkerhetskrav. Det arbeides med åfremskaffe et nytt byggherreoverslag.

Videre må det avklares forhold knyttet til finansiering av fastlandsforbindelse utenfor bompengeproposisjonen som Stortinget ga klarsignal for i 2013. Det går på å avklare om ferjeavløsningsmidlene kan benyttes i et 40 års perspektiv og om disse kan finansiere fastlandsforbindelsen.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer