I 2014 pendler to prosent av de sysselsatte i Vest-Agder til Aust- Agder, mens 11 prosent av sysselsatte i Aust- Agder pendlet til Vest-Agder. Ser en på Vest-Agder alene viser tallmaterialet at i 2014 pendlet ti prosent av den totale andelen sysselsatte inn i fylket. Fra 2004-14 har den totale innpendlingen til fylket økt med 50 prosent, og bruttopendlingen mellom Agder-fylkene har økt med 33 prosent fra 2004 til 2014. I løpet av samme tidsperioden har innpendlingen til Kristiansand fra begge Agderfylkene økt med 21 prosent. Per 2014 har Kristiansand størst innpendling fra kommunene Vennesla, Søgne, Lillesand og Songdalen.

De største pendlerstrømmene finner en mellom Kristiansand og omegnskommunene, samt fra Lillesand, Grimstad og Arendal i Aust-Agder. I tillegg har Mandal stor, og sterkt økende, pendling mot Kristiansand. Dette viser betydningen av gode veier langs kysten. Åpningen av den nye firefeltsveien mellom Kristiansand og Grimstad i september 2009 har bidratt til økt pendling mellom Vest- og Aust-Agder

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. november 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer
 • El -buss
  av jto, 12.06.19

  Agder kollektivtrafikk AS legger opp til å ta i bruk flere el-busser

  Les mer