Gamle Oksoey
© Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

I 2014 overtok Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum eierskapet til kystverkets tidligere fartøy Gamle Oksøy. Overtakelsen skjedde etter forutgående dialog med Riksantikvaren, Kystverket og Vest-Agder fylkeskommune. Fylkeskommunen ga i fjor et tilskudd til forvaltning, drift og vedlikehold av fartøyet. Fylkesutvalget imøtekom i sist møte en søknad om et nytt tilskudd for i år på 200 000 kroner. Utvalget forutsetter at skipet sertifiseres i tråd med gjeldende krav og forskrifter.

Fartøyet Gamle Oksøy ble bygget i 1962 som forsyningsskip for Kystverket og  benyttet til vedlikehold av fyr, lykter og merker langs kysten. Rasjonalisering og ombygging av fyrlyktene gjorde etter hvert skipet overflødig og den ble tatt ut av drift høsten 1996. Fartøyet fikk vernestatus mens det fortsatt var i original, komplett og operativ stand og det ble gjort svært små endringer under fartøyets operative år. Sammenlignet med byggetidspunktet er fartøyets grad av autentisitet derfor svært høy. Dette gjør fartøyet unikt som kulturminne og det forteller en sentral del av historien om Norges utvikling som moderne kystnasjon. Riksantikvaren har signalisert at man vil starte opp fredningssak av fartøyet.

Skipet ble gitt som gave av Fiskeridepartementet til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i 1996 og var frem til 2014 i fartøyvernsenterets eie.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. november 2015 | Skriv ut siden