I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for kommende fireårsperiode er det lagt opp til at sikring av veikapitalen og satsing på vedlikehold og investering i fylkesveier skal videreføres på samme høye nivå som tidligere. Dette ses i sammenheng med hele samferdselsfeltet. Driftsrammen til samferdsel er totalt sett styrket med hele 4,6 prosent. Det er betydelig mer enn statsbudsjettets pris- og lønnsvekstnivå på 2,7 prosent.

Investeringsbudsjettet for samferdsel er økt også i 2016. Nivået øker ytterligere i 2017. Det har vært nødvendig å øke investeringsnivået ut over det som var anbefalt i forrige økonomiplan, for å få på plass investeringen i nytt bussanlegg i Kristiansand.

Tilskuddet til kollektivtrafikken er økt med beregnet pris- og lønnsvekst. I tillegg er det lagt inn midler til kompensasjon for økningen i moms på persontransporttjenester.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. november 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer