Vest-Agder-museet lyser ut prosjektmidler til små museer og andre ikke-kommersielle aktører som arbeider med kultur/naturhistorie i Vest-Agder. Museer uten fylkeskommunalt driftstilskudd, lag og foreninger og andre ikke-kommersielle aktører, som har et kultur- eller naturhistorisk prosjekt de ønsker å realisere kan søke prosjektmidler. Det er også mulig å søke om rådgivningstjenester fra Vest-Agder-museet. Søknadsfristen er 1. desember 2015.

Last ned skjemaer og retningslinjer her:

Utlysingsbrev 2016

VAMs retningslinjer for søknader 2016 (NB! Feil i dokumentet. Søknadsfrist er 1.12.2015)

Søknadsskjema prosjektstøtte 2016

Søknadsskjema faglig bistand 2016

Søknaden sendes til : Vest-Agder-museet, fagseksjonen, Odderøyveien 41, 4610 Kristiansand
eller på e-post til Klaus Olesen i Vest-Agder-museet.

Bemerk at rapportering om bruk av tildelte prosjektmidler for 2015 skal sendes oss før utbetaling kan finne sted.  Nye prosjektmidler kan ikke omsøkes før tidligere prosjekter er avsluttet (rapportert/utbetalt).

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. november 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer