Som et ledd i Vest-Agder-museets satsning på klassiske norske plastbåter, har museet gleden av å åpne et plastbåtverksted på cirka 200 m2 på Odderøya i Kristiansand.Her er det plass til seks til syv båter avhengig av størrelse, og meningen er at privatpersoner kan få tildelt plass i verkstedet for ett år om gangen. Selv om noen av plassene allerede er opptatt, er det fremdeles mulig å melde sin interesse. Museet vil ikke ta betaling for en slik plass da vi ønsker et levende miljø der båteiere samles for å vedlikeholde og restaurere sine gamle klassikere.

Museet håper også at vi kan få til en fadderordning for museets båter som trenger restaurering. Her vil privatpersoner få bruksrett over en båt dersom de setter den i stand.

Verkstedet har blitt utrustet med både verktøy og maskiner. Her er det blant annet benkboremaskin, bordsirkelsag og kompressor med luftverktøy. I tillegg er det kjøpt inn det mest grunnleggende innen håndverktøy. For å gjøre det enkelt å flytte rundt på båtene, er rommet utrustet med syv båttraller. Alt av verktøy og maskiner er tilgjengelig for de som har fått tildelt plass i verkstedet.

Vest-Agder-museet ønsker å være et levende museum hvor formidling skjer på mange fronter. Vi ønsker at verkstedet skal være en formidlingsarena hvor Odderøyas gjester kan få innblikk i hvordan båter restaureres og vedlikeholdes, men også kunnskap om plastbåtindustrien i Norge og på Sørlandet.

Ta kontakt med konservator Jan Egil Hansen (tlf. 980 74 040) for mer informasjon.

av Jan Erik Hansen, publisert 13. november 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer